บทความ

โครงการ CoST ช่วยชาติประหยัดเงินไปแล้วเท่าไร ?

โดย ACT โพสเมื่อ Jun 10,2020

 โครงการ CoST ช่วยชาติประหยัดเงินไปแล้วเท่าไร ?

จากที่เราได้นำเสนอเกี่ยวกับ ‘โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ’ หรือ ‘โครงการ CoST’ (Infrastructure Transparency Initiative) ซึ่งเป็นเครื่องมือป้องกันคอร์รัปชัน เพิ่มความโปร่งใส ในโครงการก่อสร้างของภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และองค์กรส่วนท้องถิ่น มาแล้วนั้น

เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือ ประโยชน์ของการนำโครงการ CoST เข้ามาใช้คือการช่วยประหยัดเงินแผ่นดินได้ โดยเมื่อดูตัวเลขตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 มีโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST ทั้งหมดจำนวน 792 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 181,690 ล้านบาท 

.

จากโครงการ CoST ที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมดในข้างต้น ได้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเปิดเผยข้อมูลในระบบ CoST ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 จำนวน 295 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 497 โครงการ 

หากดูข้อมูลจะพบว่า ตลอด 5 ปีที่ผ่านมานั้น ทุกโครงการที่เข้าสู่กระบวนการทำงานภายใต้โครงการ CoST จะต้องเปิดเผยข้อมูลโครงการแก่สาธารณชนทุกขั้นตอนดำเนินงาน และมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง โดยคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) 

ผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นในแง่การใช้งบประมาณอย่างรัดกุม จึงออกดอกออกผล ทำให้เกิดการประหยัดงบประมาณจากที่ตั้งไว้แรกเริ่มที่ 67,436 ล้านบาท เป็นมูลค่าสัญญาที่ลงนาม 55,697 ล้านบาท 

เท่ากับว่าประหยัดเงินงบประมาณกว่า 11,739 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.48

.

โดยเราขอแยกตัวเลขโครงการในแต่ละปีงบประมาณมานำเสนอประกอบให้เห็น ดังนี้

ปี 2558 มีจำนวน 3 โครงการ แบ่งเป็น ส่วนราชการ 2 โครงการ รัฐวิสาหกิจ 1 โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ 47,215 ล้านบาท รวมมูลค่าสัญญา 39,282 ล้านบาท ประหยัดไป 7,933 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.80

ปี 2559 มีจำนวน 4 โครงการ แบ่งเป็น ส่วนราชการ ทั้ง 4 โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ 4,830 ล้านบาท รวมมูลค่าสัญญา 3,313 ล้านบาท ประหยัดไป 1,517 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.4

ปี 2560 มีจำนวน 5 โครงการ แบ่งเป็น ส่วนราชการ 2 โครงการ รัฐวิสาหกิจ 1 โครงการ และท้องถิ่น 2 โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ 1,338 ล้านบาท รวมมูลค่าสัญญา 1,070 ล้านบาท ประหยัดไป 268 ล้านบาท หรือร้อยละ 20

ปี 2561 มีจำนวน 125 โครงการ แบ่งเป็น ส่วนราชการ 26 โครงการ รัฐวิสาหกิจ 11 โครงการ และท้องถิ่น 88 โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ 9,704 ล้านบาท รวมมูลค่าสัญญา 8,423 ล้านบาท ประหยัดไป 1,281 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.2

ปี 2562 มีจำนวน 109 โครงการ แบ่งเป็น ส่วนราชการ 22 โครงการ รัฐวิสาหกิจ 0 โครงการ และท้องถิ่น 87 โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ 3,786 ล้านบาท รวมมูลค่าสัญญา 3,113 ล้านบาท ประหยัดไป 673 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.78

.

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 มีโครงการที่เข้าร่วมจำนวน 435 โครงการ ด้วยวงเงินประมาณกว่า 39,707,639,007 ล้านบาท แบ่งเป็น ส่วนราชการ 32 โครงการ รัฐวิสาหกิจ 4 โครงการ และท้องถิ่น 397 โครงการ และอื่นๆ /รูปแบบพิเศษ 2 โครงการ ซึ่งหากดูทิศทางการทำงานภายใต้โครงการ CoST ในแต่ละปีที่มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณไปนั้น เชื่อว่าในปี 2563 นี้น่าจะสามารถประหยัดเงินชาติได้อีกมากโขเลยทีเดียว

ที่สำคัญ งบประมาณที่ได้จากภาษีประชาชนที่ประหยัดได้นี้จะได้นำไปพัฒนาประเทศได้อีกมาก

#ประเด็นร้อน #รวมพลังอาสาสู้โกง 
#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

ช่องทางติดตาม
เฟซบุ๊กและเว็บไซต์ : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
Line : @thaiact