ประเด็นร้อน

6 กันยายน 2560

โดย ACT โพสเมื่อ Aug 23,2017

นับถอยหลังการส่งต่อประเทศไทย สู่การเลือกตั้งครั้งใหม่! 

 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

เปิดเวทีระดมความคิดป้องกันนักการเมือง (แบบเก่า) กลับมาทำร้ายประเทศ!

 

6 กันยายน 2560 ขอเชิญชวนร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 “รัฐบาลใหม่ คอรร์รัปชั่นเก่า?”

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08:00-12:00 น.

 

สถานที่ : ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ บี2 ชั้น22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

 

 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ที่ :  http://bit.ly/2vcXr21

 หรือ โทรศัพท์ 02-613-8863-66 คุณชนันท์พิชาญ์ (ภายในเวลา 09:00 - 16:00 น.)