วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 รวมพลังอาสาสู้โกง วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 รวมพลังอาสาสู้โกงวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 รวมพลังอาสาสู้โกง

ณ อีเวนท์ ฮอลล์ 101 ชั้น G ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

07:30 - 08:15 น. เวลานัดหมายรวมพลังอาสาสู้โกง

08:15 น. ตั้งขบวนพาเหรดและเคลื่อนย้ายสู่ห้องจัดงาน

09:00 - 12:15 น. เวทีรวมพลังอาสาสู้โกง