ประเด็นร้อน

ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2

โดย โพสเมื่อ Aug 04,2020

 แถลงการณ์องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอชื่นชมคำแถลงของคณะอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เกี่ยวกับคดีของนายวรยุทธ อยู่วิทยา กรณีขับรถชนดาบตำรวจวิเชียร กลั่นประเสริฐ จนเสียชีวิตคาที่ โดยอัยการสูงสุดมีคำสั่งให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม เนื่องจากมีกรณีการเสพโคเคนที่ยัง ไม่สิ้นอายุความ และจากการปรากฏของพยานหลักฐานใหม่เรื่องการพิสูจน์ความเร็วของรถเฟอร์รารี่ ที่มิได้บันทึกไว้ในสำนวนคดีเดิม โดยในคำแถลงมีการระบุอย่างชัดเจนว่ามิใช่การรื้อฟื้นคดีแต่เป็นการ ส่งฟ้องใหม่ เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด

คำแถลงครั้งนี้ ได้สร้างความเชื่อมั่นต่อคณะอัยการสูงสุดเป็นอย่างยิ่ง ทำให้คนไทยทั้งประเทศยังมีความหวังต่อกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตามการส่งฟ้องใหม่ไม่สามารถลบล้างความผิดเก่าของผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีจนเกิดความเสื่อมเสียที่น่าอดสูครั้งนี้ได้

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ฯ จึงขอเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในทุกหน่วยงานที่ทำให้เกิดความบกพร่อง และผิดพลาดได้ถึงขนาดที่ทำให้หนึ่งในสถาบันสูงสุดของประเทศเสื่อมเสียภาพลักษณ์ รวมทั้งประเทศไทยถูกดูแคลนจากนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นตัวอย่าง การลงโทษที่จะใช้เป็นบรรทัดฐานของกระบวนการยุติธรรม

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จึงขอเรียนเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรี ได้โปรดพิจารณาสั่งการ ให้นำเจ้าหน้าที่ผู้ทำผิดมาลงโทษเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปในอนาคต โดยขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และโปร่งใสเพื่อดำรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งกระบวนการยุติธรรมของประเทศ อันจะนำมา ซึ่งความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลและ ในนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันดั่งที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)4 สิงหาคม 2563