Article

ทำไมคอร์รัปชันไม่ลดลง ?

“ส่วย – สินบน” น่ารังเกียจ แต่ก็จ่ายจนชิน....

'เมกะโปรเจค' - ซ่อนโกงอย่างไร? (2)

ตอนที่แล้ว ได้เปิดเผยให้เห็นกระบวนการกลโกงในโครงการขนาดใหญ่..

‘งบจัดซื้อจัดจ้าง’ = เงินภาษีคนไทย..ใช้ไปเท่าไหร่กัน?

ในแต่ละปีหน่วยราชการ.....

เมื่อเงินใต้โต๊ะ ทำให้คนไทยซื้อบ้านแพงขึ้น !!

มีประชาชนสอบถามมามากว่า จริงหรือ.....

อัตราจ่าย 'เงินใต้โต๊ะ-ค่าน้ำร้อนน้ำชา-ค่าอำนวยความสะดวก'

“สินบน - เงินใต้โต๊ะ” ในการก่อสร้างบ้านและอาคาร..

ถอดสมการ 'ค่าโง่' เมกะโปรเจค

คาใจทุกครั้งเมื่อเจอคำว่า “ค่าโง่”..