hot - ACT ออกจม.เปิดผนึกถึงอัยการสุงสุดค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น - เตรียมเปิดตัวเครื่องมือใหม่จับโกงงบโควิด ในงาน‘วันต่อต้านคอร์รัปชัน’ 15 ก.ย. นี้ - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม
 • ACT ออกจม.เปิดผนึกถึงอัยการสุงสุดค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

  จดหมายเปิดผนึก
 • เตรียมเปิดตัวเครื่องมือใหม่จับโกงงบโควิด ในงาน‘วันต่อต้านคอร์รัปชัน’ 15 ก.ย. นี้

  แถลงข่าว
 • ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2

  แถลงการณ์
 • ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม

  แถลงการณ์

เตรียมเปิดตัวเครื่องมือใหม่จับโกงงบโควิด ในงาน‘วันต่อต้านคอร์รัปชัน’ 15 ก.ย. นี้
update
แถลงข่าว
ACT Now EP. 6 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
update
รายการ ACT Now


5 โครงการก่อสร้างภาครัฐที่เข้าหลักการ CoST

โดย ACT

โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

May 27,2020

ซื้อขายตำแหน่ง: ทำลายระบบ ทำร้ายคน

โดย ACT

การซื้อขายตำแหน่งข้าราชการระดับสูง

Sep 22,2019

Multimedia

More detail

ACT Now EP. 6 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

รายการ ACT Now

Nov 03,2020

ACT Now EP.5 ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

รายการ ACT Now..

ACT Now EP.4 จับโกงโครตง่ายแค่ปลายนิ้ว

รายการ ACT Now..

ACT Now EP.3 บทสรุปคดีเหมืองทองคำอัครา

รายการ ACT Now..

ACT Now EP2 ซื้อขายงบประมาณแผ่นดิน

รายการ ACT Now..