หมาเฝ้าบ้าน

อบรมปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน รุ่น 31 หาดใหญ่

ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านชวนเพื่อชาวใต้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม..

อบรมหมาเฝ้าบ้าน รุ่น 30 กทม.

ชวนคนไทยทั่วประเทศมาร่วมขบวนการ ฝึกวิทยายุทธ์ต้านโกง..

อบรมปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน รุ่น 32 กำแพงเพชร

เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมขบวนการต้านโกงในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง..

อบรมหมาเฝ้าบ้าน รุ่น 29 ภาคอีสาน ขอนแก่น

ชวนชาวอีสานมาเป็นเพื่อนเพื่อช่วยกันสอดส่อง..

รับสมัครอบรมหมาเฝ้าบ้าน รุ่น 27 ตะวันออก

ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเปิดรับสมัครอบรม รุ่น 27 ภาคตะวันออก ชวนชาวภาคตะวันออก..