Activities & News

แถลงข่าว “งานต่อต้านคอร์รัปชัน 2559”

11 กันยานี้ เชิญชวนชาวไทยร่วมแสดงพลังครั้งประวัติศาสตร์ ต่อต้านคอร์รัปชัน “กรรม..

โครงการก่อสร้าง อาคารหอประชุมกองทัพบก

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

“วัยเรียนวัยใส ต้านภัยคอร์รัปชัน”

ภาพบรรยากาศโครงการ..

ธ.ไทยพาณิชย์สนับสนุนองค์กรฯปีละ 10 ล้านบาท

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 – 2562 (รวมทั้งสิ้น 50 ล้านบาท)..

IPโครงการก่อสร้างที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..