News & Activities

“ผู้กำกับกระดูกเหล็ก” กับ การปฏิรูปตำรวจ

มาทำความรู้จักนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ที่เข้าใจถึงปัญหาต่างๆภายในของวงการตำรวจได้อย่..

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

LINE@ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย)

มุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันให้หมดไปจากแผ่นดินไทย..

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

IP โครงการงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

เสวนากรณีที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ถูกหรือผิดแก้ได้

องค์รต่อค้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง..