กิจกรรมพิเศษ

5 ปีรัฐประหาร – 5 ปีปราบโกง ในสายตา ‘มานะ นิมิตรมงคล’

วจนา วรรลยางกูร เรื่องและภาพ..

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จัดงาน 'วันต่อต้านคอร์รัปชัน' 6 ก.ย. นี้ ชูแนวคิด 'รวมพลัง..อาสาสู้โกง'

เชิญชวนร่วมงาน..

โซน Anti-Corruption (Eden3)

คอร์รัปชัน คำสั้นๆ เเต่สร้างความสูญเสียมากมาย..

เสวนาพิเศษ คุยเรื่องโกงผ่านหนัง''ฉลาดเกมส์โกง''

กระตุ้นต่อมคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน..

ภาคประชาชนกว่า 80 องค์กรร่วมจัด ''Good Society Expo''

9-11 มิ.ย. ชวนคนไทยทำดี หวังผล กับ ''ตัวจริง''..

เชิญร่วมรับฟังการเสวนา

''ตามติดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์''..