กิจกรรมพิเศษ

ร่วมเขียนกฏหมายต้านโกง ให้ถูกใจคนไทย

ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30-14:00 น...

เสวนา จี้รัฐ-เอกชน แก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน

เสวนา“กรณีค่าที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่...ถูกหรือผิด...แก้ได้ หรือ ไร้หวัง..

29 พ.ย.นี้ขอเชิญรับชมงานเสวนา

“การเปิดเผยทรัพย์สินและบทบาทหน้าที่ของ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติ ป.ป.ช.ใหม่”..

''อย่าให้คนโกงมีที่ยืนกรณีสินบน Rolls Royce''

ภาคบทลงโทษ..

“วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” เสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

ป.ป.ช. ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)..

พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ

ขอเชิญเข้าชมกับ 10 คดีกลโกงที่ทำให้ชาติสูญเสียเงินจำนวนมหาศาล..