กิจกรรมพิเศษ

เสวนาอย่าให้คนโกงมีที่ยืนใน การบินไทย ปตท. และประเทศไทย กรณีสินบน Rolls Royce

งานเสวนาที่กระทุ้งภาครัฐลงดาบหน่วยงานทุจริต รับสินบน กรณี บริษัท โรลส์-รอยซ์..

อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในการบินไทย ปตท. และประเทศไทยกรณีสินบน Rolls Royce

เสวนาที่ไม่ควรพลาด เชิญมาร่วมงานเพื่อแสดงพลังไม่ให้ไทยต้องได้รับความเสียหายจากกา..

เสวนา“ตำรวจไทย มีไว้ทำอะไร”

มีคนสงสัยตำรวจกำลังบกพร่องในหน้าที่ที่เป็นอยู่จริงไหม? ..

ใบอนุญาตก่อสร้าง

งานเสวนาที่จะร่วมกันหาคำตอบ ..

ร่วมเขียนกฏหมายต้านโกง ให้ถูกใจคนไทย

ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30-14:00 น...

เสวนา จี้รัฐ-เอกชน แก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน

เสวนา“กรณีค่าที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่...ถูกหรือผิด...แก้ได้ หรือ ไร้หวัง..