เสวนา

เสวนาอย่าให้คนโกงมีที่ยืนใน การบินไทย ปตท. และประเทศไทย กรณีสินบน Rolls Royce

โดย act โพสเมื่อ Jan 27,2017

 ACT แนะรัฐบาลใช้ม.44 เคลียร์ทุจริต รับสินบน ของหน่วยงานไทย

พร้อมจี้ปปช.จัดการให้เป็นรูปธรรม

 

Meeting Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ: องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จัดงานเสวนา “อย่าให้คนโกงมีที่ยืนใน การบินไทย ปตท. และประเทศไทย กรณีสินบน Rolls Royce” กระทุ้งภาครัฐลงดาบหน่วยงานทุจริต รับสินบน กรณี บริษัท โรลส์-รอยซ์ เอ็นเนอร์จี ซิสเต็ม อิงค์   จ่ายสินบนเพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการทำธุรกิจในประเทศต่างๆ รวมถึงรัฐวิสาหกิจชั้นนำสองแห่งของประเทศไทย ที่เกี่ยวพันกับการคอร์รัปชันในครั้งนี้คือ การบินไทย มูลค่า 1,300 ล้านบาท และ ปตท. มูลค่า  385 ล้านบาท เพื่อให้คดีนี้ต้องไม่เป็นมวยล้มต้มคนดู ต้องได้รับการพิจารณาไต่สวนอย่างตรงไปตรงมา และหาผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ ภาครัฐต้องไม่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น และหมดหวังในระบบยุติธรรม ทั้งยังเป็นการร่วมกันหาแนวทางและข้อมูลสำคัญในการหายุทธวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นในสังคมไทยได้อีก

        ทั้งนี้ในเวทีเสวนาแนะแนวทางว่าภาครัฐควรใช้มาตรา 44 มาแก้ไขปัญหานี้ และปปช.ควรเป็นหน่วยงานหลักที่จะรุกเข้าไปทำหน้าที่คอยตรวจสอบ ด้วยออกมาตรการที่ชัดเจน สำหรับเพื่อป้องกันและปราบปราม ไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ก็ควรใช้ระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล และความโปร่งใส สร้างค่านิยมองค์กร และรณรงค์ให้บุคคลากรตระหนักถึงความเสียหายอันมหาศาลที่จะเกิดขึ้น และช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการคอร์รัปชั่นขึ้นอีกในอนาคต

 

  โดยคุณวิเชียร พงศธร  รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และได้กล่าวถึง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาไม่โปร่งใส  ยิ่งทุกวันนี้รูปแบบการคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างฯ  มีความแยบยลในกลโกงมากขึ้น  ดังนั้น  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จึงจัดงานเสวนานี้ขึ้น ด้วย 3 วัตถุประสงค์   หนึ่ง - คดีนี้จะต้องไม่เป็น มวยล้มต้มคนดู  ต้องได้รับการพิจารณาไต่สวนอย่างตรงไปตรงมา และหาผู้กระทำผิดมาให้ได้ เพราะหลายๆคดีที่ผ่านมาแม้จะมีข้อมูลที่ชัดเจน สามารถโยงใยถึงผู้ที่กระทำผิด หรือรับสินบน แต่กระบวนการต่างๆ กลับไม่สามารถสืบสาวไปถึงตัวผู้กระทำผิดได้  คนผิดกลับลอยนวล  สอง – ภาครัฐจะต้องไม่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นและหมดหวังในระบบยุติธรรม  เพื่อให้ประชาชนมีพลังใจในการที่จะลุกขึ้นมาเป็น Active Citizen ที่พร้อมจะต่อกรกับขบวนการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลโกงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพราะการจัดซื้อจัดจ้างฯ คือ การนำเงินของแผ่นดินไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศหากภาครัฐสามารถสร้างความยุติธรรมและความศรัทธาให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ มั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะต้องปราศจากคอร์รัปชัน  ซึ่งมาจากพลังของ Active Citizen ชาวไทยอย่างแน่นอน  สาม – องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ มั่นใจว่า การสัมมนาครั้งนี้จะมีแนวทางและข้อมูลที่สำคัญในการหายุทธวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องเลวร้ายเช่นนี้ขึ้นอีก     ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจของไทย

 

  

 

       นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ทิศทางและนโยบายของปตท คือ การธุรกิกิจอย่างโปร่งใส และมีจริยธรรมจรรยาบรรณ  เรามีการปลูกฝั่งค่านิยมที่ถูกต้อง มีกระบวนการป้องกันและป้องปรามการกระทำผิดภายในองค์กร และเมื่อมีการกระทำผิดจะมีกระบวนการจัดการที่ระเบียบแบบแผนและเข้มข้น สำหรับกรณีของ Rolls Royce บริษัทฯได้เร่งสืบหาข้อมูล ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการภายใน เพื่อรวบรวมระดมข้อมูล หาข้อเท็จจริง ใครไปเกี่ยวข้างบ้าง มีการดำเนินการตามระเบียบของงบริษัทหรือไม่ มีความเหมาะสมหรือไม่ ในการเสนอจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ลงลึกไปในองค์จะไม่มีการบันทึกข้อมูลภายในว่าใครเป็นคนกระทำ ดังนั้นเราต้องสืบหาขอ้มูลทั้งจากภายนอก ทั้งนี้บริษัทได้ทำหนังสือถึงบริษัทที่มีการกล่าวพาดพิง เพื่อขอข้อมูลต่างๆ ในขณะเดียวกันก็นำส่งข้อมูลต่างๆ ไปยังปปช. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อหาคนกลางที่ถูกพูดถึง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างปทต.ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างโดยตรงกับทางบริษัท โรลส์-รอยซ์ เอ็นเนอร์จี ซิสเต็ม อิงค์ ไม่ได้ผ่านคนกลางอย่างแน่นอน

 

 

       เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดซื้อจัดจ้างของการบินไทย ถือว่าโปร่งใส มีการศึกษาเปรียบเทียบ ในการลงทุน และ ใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ปี มีแผนการลงทุน แผนการทำงานที่ชัดเจน และจัดซื้อโดยตรงกับบริษัทตลอด แต่การติดต่อกับตัวแทน นั้นหมายถึง ตัวแทนของบริษัทโรลสรอยซ์ หรือ โบอิ้ง ในแต่ละภูมิภาคเท่านั้น ทั้งนี้สิ่งที่การบินไทยยึดมั่นตลอด คือ ความสุจริต โปร่งใส เพื่อการบินไทยยั่งยืน และขอยืนยันว่างานนี้ ไม่ใช่ "มวยล้มต้มคนดีแน่นอน"

 

        ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวว่า ปปช.เป็นองค์กรกลาง ทำหน้าที่ปราบปรามการทุจริต ที่มีกฎหมายฉบับหนึ่งเขียนไว้ว่า การจะขอความร่วมมือกับต่างประเทศไม่สามารถทำได้เอง แต่ต้องติดต่อผ่านสำนักอัยการสูงสุดๆ จะทำหนังสือไปถึงกระทรวงต่างประเทศ ต่อจากนั้นกระทรวงต่างประเทศจะทำหนังสือส่งต่อไปยังกระทรวงยุติธรรมของประเทศนั้นๆ แล้วส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกส่งย้อนกลับมาตามขั้นตอนก่อนหน้า ดังนั้นการจะได้ข้อมูลจึงค่อนข้างล้าช้า และลำบาก แต่อย่างไรก็ตาม ทางปปช.เองคงไม่ได้นิ่งนอนใจในการดำเนินงาน เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของประเทศไทยโดยตรง แต่ต้องอาศัยเวลาในการทำงาน และต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการทำงานเพื่อสือหาข้อมเท็จจริง

 

       คุณบรรยง พงษ์พานิช กรรมการกลยุทธ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า สำหรับเรื่องเรื่องการจ่ายสินบนมีมานานมากแล้ว และมีแต่จะการขยายตัว ทั้งยังไม่เคยมีใครถูกจับได้ซะที เพราะ ผลประโยชน์มันมีมากกว่า โทษ และคูณด้วยโอกาสที่จะถูกจับได้ จึงเป็นกระบวนการที่ขยายตัวตลอด  อย่างไรก็ตามสำหรับการสืบหาข้อเท็จจริงการป้องกันป้องปราบควรเป็นหน้าที่ของปปช. ที่เร่งดำเนินการสวนให้ถึงขบวนการและต้นตอของการติดสินบนในกรณีโดยเร็ว มิใช่เรื่องเฉพาะขององค์กรแต่ละองค์กรเท่านั้น ทั้งนี้อาจจะต้องจับตาดูว่าเป็นการกระทำของผู้มีอำนาจเหนือองค์กรหรือไม่  คือ "คนในองค์กรฯไม่ใช่ แต่คือ “คนที่เหนือองค์กรมากกว่า"

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวเนื่อง http://thaipublica.org/2017/01/act-rolls-royce-25-1-2560/