Hot Topic!

โพลชี้คนไทยอยากเห็นความเป็นธรรม-แก้คอร์รัปชัน

โดย ACT โพสเมื่อ Feb 21,2019

- - ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ - -

 

เว็บไซต์รณรงค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม Change.org ได้เปิดผลโพล "YOUR VOICE: ส่งเสียงเปลี่ยนประเทศ" สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2562 โดยสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้ Change.org ช่วงวันที่ 2-31 มกราคม มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 5,136 คน เป็นชายร้อยละ 62.31 และหญิงร้อยละ 36.61  ส่วนหนึ่งของผลสำรวจระบุว่า ประชาชนร้อยละ 43.59 ตั้งหน้าตั้งตารอเห็นบรรยากาศการเมืองที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง หากแต่สำหรับสิ่งที่รู้สึกกังวลใจมากที่สุดคือร้อยละ 60.36 กังวลเรื่องความโปร่งใสของการจัดเลือกตั้ง ทั้งระบบ  เมื่อให้จัดลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาทางสังคมที่ต้องแก้ไข เร่งด่วน และอยากเห็นนักการเมืองพูดถึงในนโยบายพรรคมากที่สุด (โดยแต่ละคนที่ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ) ระบุว่าร้อยละ 62.99 ตอบว่าเรื่องความเป็นธรรมทางกฎหมาย การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม, ร้อยละ 62.66 ตอบว่าต้องเน้นเรื่องความโปร่งใส การแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น และร้อยละ 55.78 อยากให้เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องรายได้และปากท้อง

 

เมื่อถามถึงเรื่องสิทธิผู้หญิง ระบบบริการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ผู้ใช้ Change.org ให้ความสนใจ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าประเด็นหลักๆ เหล่านี้ ควรได้รับการแก้ไขก่อน โดยใน อันดับแรก ของแต่ละหมวด ได้แก่ จำนวนร้อยละ

 

54.87 คือความรุนแรงในครอบครัว, ร้อยละ 59.88 คือระบบบริการสาธารณสุขที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (บัตรทอง ประกันสังคม และสิทธิข้าราชการ) ไม่มีความเหลื่อมล้ำ, ร้อยละ 67.33 คือจัดการปัญหาขยะ และมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 71.91 เน้นการเรียนรู้เพื่อชีวิต มากกว่าการสอบวัดระดับ ทั้งนี้ผลสำรวจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.Change.org/YourVoice  นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 92.85 อยากให้ภาครัฐรับฟังเรื่องร้องเรียนออนไลน์ เหมือนกับหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษที่มีช่องทาง ออนไลน์ให้ประชาชนสามารถเข้าไป ร้องเรียนได้ และถ้าประเด็นนั้นๆ มีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนเกิน 100,000 คน เรื่องก็จะได้รับการพิจารณาเพื่อนำไปอภิปรายในสภาต่อไป

          ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถมาสร้างโปรไฟล์บน Change.org เป็น "ผู้มีอำนาจตัดสินใจ" ได้ ซึ่งจะทำให้เข้าไปตอบข้อเรียกร้องต่างๆ ถึงตัวเอง บน Change.org ได้โดยตรง โดยบทสนทนาทั้งหมดอยู่บนพื้นที่ออนไลน์ที่ใครๆ ก็สามารถติดตามได้ และส่งตรงถึงทุกคนที่ลงชื่อในเรื่องรณรงค์นั้นๆ เหมือนที่ผู้นำในหลายๆ ประเทศทำ

 

ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีในอินเดีย สมาชิกสภาฯ ในอังกฤษ หรือประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนปัจจุบัน ที่เห็น คุณค่าของการแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนและมาตอบเรื่องเรียกร้องต่างๆ บน Change.org

 

เว็บไซต์รณรงค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมระบุผลสำรวจประชาชนตั้งตารอการเลือกตั้ง หนุนพลังออนไลน์เปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะ

 

 

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw