Hot Topic!

ชัดเจน! ระบบสัมปทานหลายรายตามหมวดหมู่สินค้า คือ โมเดลความสำเร็จของสนามบินชั้นนำทั่วโลก

โดย ACT โพสเมื่อ Mar 14,2019

 

 

ตัวเลข ยอดขายสุวรรณภูมิต่ำกว่าสนามบินอินชอนของเกาหลี อัตรา 1:5 ผลตอบแทนที่เอกชนให้กับ ทอท. เฉลี่ย ร้อยละ 17 จัดว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน โดยเฉพาะกรณีอินชอนของเกาหลีรัฐได้เฉลี่ยมากถึง ร้อยละ 37


นั่นหมายถึง ถ้าวันนี้เอกชนไม่สามารถผูกขาดธุรกิจได้อีกต่อไป จะเกิดการพัฒนาธุรกิจเพื่อการแข่งขัน ยอดขายโดยรวมของไทยสามารถเพิ่มขึ้นจากปีละ 60,000 ล้านบาทต่อปี เป็น 3 แสนล้านบาท รายได้ของรัฐ เพิ่มจาก 9,000 ล้านบาท เป็น กว่าแสนล้านบาทต่อปี

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw