Hot Topic!

ห้าเรื่องที่บอร์ดควรรู้ (1)

โดย ACT โพสเมื่อ Mar 18,2019

- - ขอบคุณข้อมูลจาก โพสต์ทูเดย์ - -

 

คอลัมน์ คิดเป็นเห็นต่าง : โดย กุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


หนึ่งในหน้าที่สำคัญของกรรมการบริษัท ก็คือการทบทวนและซักถาม ผู้บริหารถึงความท้าทายใหม่ๆ ที่อาจส่งผลกระทบ หรือสร้างแรงกระแทกต่อกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัท ดังนั้น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงได้จัดงานเสวนาเรื่อง "Year of the Pig - 5 trends that Boardroom should know" ขึ้นในวันพุธที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ IOD Member Space เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถตั้งคำถามหรือพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมบอร์ดได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของประเทศไทย

 

ในงานนี้ ดร.ธนัย ชรินทร์สาร วิทยากรของ IOD ในหลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) เป็นแขกรับเชิญมาคุยให้สมาชิก IOD ฟังถึงแนวโน้มระดับโลก 9 เรื่องที่อาจส่งผลกระทบกับองค์กร ซึ่งได้แก่ Cyber security, Technology disruption, ESG, Diversity, Board education, CEO succession, Consumer engagement และ Transparency โดยภายในงานได้มีการขอให้กรรมการที่มาร่วมงานช่วยลงคะแนนโหวตเพื่อจัดอันดับห้ากระแสสำคัญ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจไทยมากที่สุด โดยปรากฏผลดังนี้

 

1.Technology Disruption  - คำว่า Disruption เป็นคำที่ใช้กันหนาหู แต่บางคนอาจยังเข้าใจไปว่า Disruption ต้องเกิดจากเทคโนโลยีเท่านั้น ซึ่งหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องนี้ คือกรณีของตลาดหนองมน ที่ถูก Disrupt จากการเกิดขึ้นของมอเตอร์เวย์ ซึ่งทำให้เส้นทางการจราจรเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ลูกค้าเลิกแวะซื้อสินค้าที่ตลาดหนองมนไปโดยปริยาย Disruption ที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ไม่ได้เป็นเพราะหนองมนถูกแย่งลูกค้าจากสินค้าที่มีเทคโนโลยีที่สูงกว่า แต่เป็นเรื่องของการที่เกมธุรกิจเปลี่ยนไป ทำให้ผู้เล่นเกมทุกคนขาดคุณสมบัติ (Disqualified) ในการแข่งขันทันที เว้นแต่จะสามารถพลิกตัวไปสร้างเกมใหม่ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มองหากระแส Disruption เอง แต่ต้องสามารถกระตุ้นเตือนผู้บริหารให้คอยเฝ้าสังเกตสัญญาณของการพลิกเกมโดยการตั้งคำถามกับฝ่ายบริหารให้มีความระแวดระวังปัจจัยภายนอก อย่างเช่น

 

a.ใครกำลังใช้เทคโนโลยีอะไรที่อาจจะพลิกเกมธุรกิจของเรา

 

b.องค์กรมีการเฝ้าติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภคใกล้ชิดแค่ไหน ข้อมูลที่สำคัญได้ถูกจัดเก็บในรูปแบบที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะนำมาใช้วิเคราะห์หรือไม่ สามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ได้อย่างไร

 

c.นวัตกรรมที่องค์กรสร้างขึ้นในรอบสามปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างเมื่อ เทียบกับคู่แข่ง

 

2.Cyber Security - ทุกวันนี้บอร์ดเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่อง Cyber Security กันมากขึ้น แต่ก็ยังมีกรรมการหลายท่านที่ทำได้แค่แสดงความเป็นห่วง ไม่สามารถตีโจทย์ความเสี่ยงทาง Cyber ตามรูปแบบธุรกิจได้แตก และยังระบุไม่ถูกว่ามิติไหนของเรื่อง Cyber ที่องค์กรควรจะต้องจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น ในธุรกิจโรงพยาบาล ข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วยถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องมีการป้องกันอย่างแน่นหนา เนื่องจากมีผลต่อการรักษาคนไข้ หากเกิดความผิดพลาดในการจ่ายยา หรือเกิดกรณีการนำความลับของคนไข้ไปเปิดเผย ก็อาจสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาลอย่างร้ายแรงได้ แต่ถ้าหากบอร์ดเข้าใจความเสี่ยงเรื่อง Cyber ในกรณีดังกล่าว ก็จะสามารถซักถามฝ่ายบริหารถึงระบบการควบคุมที่เหมาะสม อย่างเช่น วินัยของแพทย์และพยาบาลในการบันทึก เก็บรักษา และการเข้าถึงข้อมูล ดังนั้น คณะกรรมการจึงควรต้องเข้าใจถึงภัย Cyber ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และคอยกำชับให้ฝ่ายบริหารติดตามเหตุการณ์ และกรณีตัวอย่างจากทั่วโลกพร้อมทั้งสรุปและนำเสนอให้ทราบเป็นระยะ นอกจากนี้ บอร์ดยังควรเริ่มประเมินความพร้อมของตนเองให้ทันเหตุการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ด้วย

 

a.Cyber Threat ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราคืออะไร อย่างเช่น ข้อมูลลูกค้าที่เป็นความลับถูกขโมย หรือถูกนำไปเปิดเผย

b.บทบาทของคณะกรรมการในการกำกับดูแล Cyber Security คืออะไร

c.บอร์ดมีความรู้และความตระหนักขนาดไหนเกี่ยวกับเรื่อง Cyber ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

d.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงในด้าน Cyber Security

 

(อ่านต่อสัปดาห์หน้า)

อ่านคอลัมน์ คิดเป็นเห็นต่าง ห้าเรื่องที่บอร์ดควรรู้ (จบ)

 

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw