Hot Topic!

'ตำรวจ' แชมป์ถูกร้องเรียนผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน

โดย ACT โพสเมื่อ Apr 11,2019

- - ขอบคุณข้อมูลจาก โพสต์ทูเดย์ - -

 

ผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดรายงานผลการปฏิบัติงานพบชาวบ้านร้องเรียนการทำงานตำรวจมากที่สุด ตามด้วยอปท.และกรณีที่ดิน

 

10 เม.ย.62 พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงถึงผลการปฏิบัติงานแก้ปัญหาประชาชน รวม 44,198 เรื่อง จากทั้งหมด 45,922 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,724 เรื่อง


"หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนลำดับต้น คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกรมการปกครอง ประเด็นที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับแรก 1.การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2.การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3.ปัญหาเรื่องที่ดิน" ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าว


ส่วนประเด็นปัญหาการควบคุมสารเคมีอันตรายพาราควอตที่ใช้ในการเกษตร ล่าสุด ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเชิญประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบของวัตถุอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มาหารือร่วมกัน ถึงศักยภาพขีดความสามารถและปัญหาอุปสรรค ปลายเดือนเม.ย.นี้ หลังจากที่คณะกรรมการชุดดังกล่าว ยังไม่ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ขอให้ยกเลิกการใช้สารอันตรายนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค.63 เป็นต้นไป


พร้อมกันนี้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้การถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายพาราควอตแก่ประชาชน แล้วเร่งพัฒนาวิธีอื่นขึ้นมาทดแทน ซึ่งในปัจจุบันนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ทั้งนี้ ในการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเป็นไปตามมาตรา 25 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน หากไม่มาจะมีโทษตามมาตรา 55 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


พล.อ.ทวิส ย้ำว่า ปัญหาการร้องเรียนของประชาชนและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีต่อภาครัฐ เสมือนเสียงสะท้อน ถึงการดำเนินการของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งเจตนาในการแก้ปัญหาของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้เป็นการมุ่งจับผิดหน่วยงานของรัฐ แต่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความบกพร่องว่าเกิดจากสาเหตุอะไร และมีทางออกหรือร่วมกันแก้ปัญหาอย่างไร เพื่อให้การแก้ไขปัญหาประชาชนเกิดประสิทธิภาพและเป็นจริงมากขึ้น

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw