กิจกรรมพิเศษ

เสวนาสาธารณะ ม.44 อุ้มมือถือ : ใครได้ ใครเสีย และใครเสียท่า?

โดย ACT โพสเมื่อ Apr 18,2019

  

วันศุกร์ที่ 19 เม.ย. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) ร่วมกับ ทีดีอาร์ไอและเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จัดเสวนาสาธารณะ  ม. 44  อุ้มมือถือ : ใครได้ ใครเสีย และใครเสียท่า ?

เวลา 13.00 - 15.00น. ที่ Conference roo ชั้น 2 ทีดีอาร์ไอ


ผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

-  ดร. มานะ นิมิตรมงคล  เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

- คุณสารี อ๋องสมหวัง  เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

- คุณบุญยืน ศิริธรรม  นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

- ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานทีดีอาร์ไอ


ดำเนินการเสวนา

โดย คุณโสภิต หวังวิวัฒนา  สื่อมวลชนอิสระ

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

 

รับชม Facebook Live (วันพรุ่งนี้) เวลา 13.00 - 15.00น. สดจาก Conference roo ชั้น 2 ทีดีอาร์ไอ

ที่ > Thailand Development Research Institute (TDRI)

 

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw