hot - ACT ออกจม.เปิดผนึกถึงอัยการสุงสุดค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น - เตรียมเปิดตัวเครื่องมือใหม่จับโกงงบโควิด ในงาน‘วันต่อต้านคอร์รัปชัน’ 15 ก.ย. นี้ - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม

Hot Topic!

แถลงการณ์ เรื่อง COVID-19 วิกฤติความเชื่อมั่นที่ประชาชนไทยมีต่อรัฐบาล

โดย ACT โพสเมื่อ Mar 10,2020

แถลงการณ์องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 

เรื่อง  COVID-19 ...วิกฤติความเชื่อมั่นที่ประชาชนไทยมีต่อรัฐบาล

ที่น่ากลัวกว่าวิกฤติ COVID-19 คือ วิกฤติความเชื่อมั่นที่ประชาชนไทยมีต่อรัฐบาล ในท่ามกลางความวุ่นวาย ตื่นตระหนกต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคนไทย อันสืบเนื่องมาจากวิกฤติ COVID -19 ที่ได้คร่าชีวิตคนในโลกไปแล้วเป็นจำนวนกว่า 3,826 ราย ฉุดให้ภาคธุรกิจทุกกลุ่มมีอัตราการถดถอยอย่างรุนแรง บางธุรกิจต้องมีการปิดตัว บางประเทศต้องปิดเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ต้องหวังพึ่งภาครัฐในการฟันฝ่าต่อสู้กับโรคระบาดครั้งนี้

 

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ความวุ่นวายสับสนของข้อมูล ข่าวลือเรื่องการโกงกิน แม้กระทั่งหน้ากากอนามัย (Face Mask) ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการป้องกันโรคร้ายที่ประชาชนสมควรได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวิชาชีพหมอ และพยาบาลผู้เสียสละทำงานแต่ขาดซึ่งปัจจัยพื้นฐานเช่นนี้ ซึ่งหากเป็นจริงตามข่าวถือว่าเป็นเรื่องที่น่าละอายยิ่ง

 

องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในข่าวการโกงกิน ที่เกิดขึ้น เพื่อแสดงถึงความจริงใจในการแก้ปัญหา เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนคนไทย อย่าปล่อยให้ เรื่องดังกล่าวทำลายความเชื่อมั่นศรัทธา และทำร้ายความรู้สึกของประชาชนเพราะในการต่อสู้กับวิกฤติครั้งนี้เป็นหนึ่งในวิกฤติการณ์สะเทือนโลก การต่อสู้ยังอีกยาวไกล ดังนั้นการมีรัฐบาลที่พึ่งพาได้ ซื่อสัตย์จริงใจต่อความยากลำบากของประชาชน จะเป็นขวัญและกำลังใจที่ดียิ่งในการต่อสู้ร่วมกัน

 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 

9 มีนาคม 2563