Activities & News

ดีเอสไอ ลุยปราบฮั้วประมูล

โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล โพสเมื่อ Mar 18,2022

ดีเอสไอ ลุยปราบฮั้วประมูล

“ดีเอสไอ” เอาจริง ส่งทีมงานพูดคุยกับผู้บริหารองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ และขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 8 หมื่นโครงการที่ระบบ ACT Ai ตรวจพบว่า อาจมีการฮั้วประมูลเกิดขึ้นในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา และหากในอนาคตพบว่ามีโครงการใดที่เข้าข่ายการกระทำความผิดตาม พรบ. ฮั้ว ทางดีเอสไอยินดีประสานงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจัง

แม้ที่ผ่านมาดีเอสไอจะยังไม่มีผลงานด้านปราบปราบคดีเกี่ยวกับฮั้วประมูลมากนัก เพราะข้อจำกัดจากข้อกฎหมายและการแบ่งประเภทคดี แต่การที่ดีเอสไอ นำโดย ร้อยตำรวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและคณะ ได้รุกคืบเข้าหาข้อมูลจากภาคเอกชนครั้งนี้อีกทางหนึ่ง ถือเป็นเรื่องน่าชื่นชม สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการปกป้องผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นหัวใจความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในระบบ ACT Ai เป็นที่ข้อมูลเปิดเผยและเชื่อถือได้สำหรับคนไทยทุกคน เพราะได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง เป็นระบบ Ai ที่ใช้งานง่ายแค่ปลายนิ้ว ช่วยตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐได้อย่างเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพ

การชี้เป้าว่าโครงการใด “ฮั้วประมูลหรือไม่” ระบบ Ai ได้ตั้งค่าตรวจจับตามข้อมูลที่ได้รับจาก ป.ป.ท. และภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ค้าขายกับหน่วยงานรัฐ ผลที่ได้จึงเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่ทำการจัดซื้อฯ นั้นเองที่จะยกระดับธรรมาภิบาลของตน และเป็นเครื่องมือเริ่มต้นที่ง่ายสำหรับหน่วยตรวจสอบอย่าง ป.ป.ช. สตง. ดีเอสไอ ป.ป.ท. ฯลฯ ACT Ai ยังมีประโยชน์มากสำหรับงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและสืบค้นข้อมูลของผู้สื่อข่าว

การเดินหน้าชนของดีเอสไอในครั้งนี้ เป็นแบบอย่างของความร่วมมือรัฐและเอกชนเพื่อสร้างศักยภาพการป้องกันคอร์รัปชันเชิงรุก และเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ

 

ดร.มานะ นิมิตรมงคล

กิตติเดช ฉันทังกูล

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)