hot - ACT ออกจม.เปิดผนึกถึงอัยการสุงสุดค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น - เตรียมเปิดตัวเครื่องมือใหม่จับโกงงบโควิด ในงาน‘วันต่อต้านคอร์รัปชัน’ 15 ก.ย. นี้ - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม

Hot Topic!

ตลาดหุ้นไทยดังไกลระดับโลก ติด 1 ใน 10 ให้ข้อมูลโปร่งใส

โดย ACT โพสเมื่อ Oct 10,2017

 - - สำนักข่าวไทยรัฐ - -

 

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯติดอันดับ 1 ใน 10 จากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก 55 แห่ง โดยบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) แสดงความโดดเด่นในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน และเป็นตลาดหลักทรัพย์เอเชียรายเดียวที่ติดใน 10อันดับแรก จากรายงานวิจัย "Measuring Sustainability Disclosure 2017" โดย Corporate Knights และ AVIVA ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดจากเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมาถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 40 โดยในปีนี้ผลสำรวจบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (marketcapitalization)มากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯมีจำนวน 6,441 แห่งจาก 55 ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก

         

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความยั่งยืน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุนอย่างโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นความสำเร็จของตลาดทุนไทยในการร่วมผลักดันพัฒนาการขับเคลื่อนความยั่งยืน"

         

อย่างไรก็ตาม จากผลรายงานวิเคราะห์ว่า การที่บริษัทจดทะเบียนไทยมีผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่องส่วนหนึ่ง มาจากกลไกการส่งเสริมทั้งภาคบังคับคือการรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และภาคสมัครใจผ่านการออกแนวปฏิบัติการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เผยแพร่ และอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติจริง

 

 

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน


Follow LINE: http://bit.ly/2vDtGHV
Follow Facebook: http://bit.ly/2x3oArO

 

 

WebSite : http://www.anticorruption.in.th