โครงการ New Gen New Media

ครอบครัวตัวโกง

โดย ACT โพสเมื่อ May 01,2015

               ภาพสะท้อนของหลายๆครอบครัว ที่ใช้เงินเป็นตัวเปิดทางไปสู่ทุกสิ่งที่ต้องการ มันคือความเป็นจริงในสังคมไทย เพราะเหตุนี้หรือไม่ ทำให้คนไทย คุ้นชินกับคำว่า "คอร์รัปชั่น" ....เราจะร่วมแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร?...นี่คือผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่มองปัญหาการคอร์รัปชั่นไทยได้อย่างน่าสนใจทีเดียว