Events & Seminars
รับสมัครอบรมหมาเฝ้าบ้าน รุ่น 24 ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเชิญชวนคนไทยที่ไม่อยากให้ใครโกงบ้านกินเมืองมาร่วมทีมหมาเฝ้าบ้าน เปิดรับสมัครอบรมหมาเฝ้าบ้าน รุ่น 24 สำหรับผู้ใจทั่วประเทศ อยู่ที่ไหนในประเทศไทยถ้าใจพร้อมและอยากช่วยกันทำหน้าที่สอดส่อง ตรวจสอบ และเปิดโปงทุจริต อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Read More »

Graphic and Media
เชิญชวนประกวดสื่อชุด “ผลกระทบการโกง” ทุกรูปแบบการโกง ฆ่าคน และ ฆ่าชาติ มาร่วมตีแผ่ความสูญเสียให้คนกลัวและเกลียดการคอร์รัปชั่น ปัจจุบันสื่อที่นำเสนอข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน โดยเฉพาะด้านคอร์รัปชั่นยังมีอยู่น้อย ทำให้การเผยแพร่ข่าวสาร ถึง กลโกง ประเทศชาติความเสียหายมากแค่ไหน และ ที่สำคัญคือ ประชาชนได้รับผลกระทบเต็มๆจากการคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

Read More »

Events & Seminars
รับสมัครอบรมหมาเฝ้าบ้าน รุ่น 21 โครงการหมาเฝ้าบ้าน ชวนคนไทยลุกขึ้นสู้โกง รับสมัครอบรมหมาเฝ้าบ้าน รุ่น 21 สำหรับพื้นที่ราชบุรีและใกล้เคียง ระหว่าง 23-24 เมษายน 2559 ที่ราชบุรี หลักสูตรหมาเฝ้าบ้านสอนเทคนิคตรวจสอบทุจริตพร้อมฝึกปฏิบัติจริง ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read More »

What's going on
จำหน่ายเสื้อยืดเพื่อประกาศตนเป็น Active Citizen องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) เปิดจำหน่ายเสื้อยืด ที่ใส่แล้วเพื่อประกาศตนเป็น Active Citizen ที่พร้อมจะลุกขึ้นมาสู้กับการโกงทุกรูปแบบ โดยเสื้อรุ่นนี้ ได้รับการออกแบบเฉพาะเป็นพิเศษ จาก คุณชัย ราชวัตร เพื่อต้องการให้คนไทยทุกคนได้ตื่นตัว และ ลุกขึ้นมาแสดงพลัง

Read More »

Articles
รัฐธรรมนูญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน รัฐธรรมนูญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ สปช. พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ได้บรรจุสาระเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ไม่น้อยกว่า 35 มาตรา โดยเขียนรวมไว้เป็นสัดส่วนอยู่สองเรื่อง ได้แก่ “การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของชนชาวไทย” ที่มุ่งหวังจะเปลี่ยนบทบาทของ “ประชาชน” จากเดิมที่ใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก็รอรับหรือเรียกร้องและร้องขอให้รัฐทำอะไรบางอย่างให้พัฒนาเป็น

Read More »

Latest Posts

thumbnail
Events & Seminars

รับสมัครอบรมหมาเฝ้าบ้าน รุ่น 24

ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเชิญชวนคนไทยที่ไม่อยากให้ใครโกงบ้านกินเมืองมาร่วมทีมหมาเฝ้าบ้าน เปิดรับสมัครอบรมหมาเฝ้าบ้าน รุ่น 24 สำหรับผู้ใจทั่วประเทศ อยู่ที่ไหนในประเทศไทยถ้าใจพร้อมและอยากช่วยกันทำหน้าที่สอดส่อง ตรวจสอบ และเปิดโปงทุจริต อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

thumbnail
Graphic and Media

เชิญชวนประกวดสื่อชุด “ผลกระทบการโกง”

ทุกรูปแบบการโกง ฆ่าคน และ ฆ่าชาติ มาร่วมตีแผ่ความสูญเสียให้คนกลัวและเกลียดการคอร์รัปชั่น ปัจจุบันสื่อที่นำเสนอข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน โดยเฉพาะด้านคอร์รัปชั่นยังมีอยู่น้อย ทำให้การเผยแพร่ข่าวสาร ถึง กลโกง ประเทศชาติความเสียหายมากแค่ไหน และ ที่สำคัญคือ ประชาชนได้รับผลกระทบเต็มๆจากการคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โครงการ

thumbnail
Events & Seminars

รับสมัครอบรมหมาเฝ้าบ้าน รุ่น 23 อีสาน

ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเชิญชวนชาวอีสานร่วม #‎ทีมหมาเฝ้าบ้าน‬ ช่วยลงแรงกันสอดส่องและเปิดโปงทุจริตให้บ้านเราดีขึ้น ไม่ให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน รุ่น 23 ภาคอีสาน กำหนดอบรมวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ที่ จ.นครราชสีมา ไม่มีค่าใช้จ่าย

thumbnail
Articles

เอกสารลับที่ไม่ลับอีกต่อไป

ความลับที่ถูกเปิดเผย ประเทศไทยได้บทเรียนอะไรจากกรณี Panama Papers ข้อมูลเกี่ยวกับ “เอกสาร(ไม่)ลับ ปานามา” บางประเด็นที่มีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวคอร์รัปชัน 1. คนที่ไปเปิดบริษัทในต่างประเทศ (Offshore company) หรือบัญชีธนาคารในต่างประเทศ (Offshore Banking

Press Release

Graphic and Media

Events & Seminars

Articles