ติดต่อเรา

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
Anti-Corruption Organization of Thailand
44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร.02 613-8863 ถึง 66
แฟกซ์ 02 613-6600
อีเมล์ act@anticorruption.in.th
LINE@thaiact