ช่องทางการสนับสนุนองค์กร

บริจาคทุนทรัพย์

ร่วมบริจาคสนับสนุนการทํางานขององค์กร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานกษัตริย์ศึก

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 049-0-18207-0

ชื่อบัญชี มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

มูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณะกุศล เงินบริจาคนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

ประสงค์ให้มูลนิธิองค์กรฯ เปิดเผยข้อมูลบริจาค
ไม่ประสงค์ให้มูลนิธิองค์กรฯ เปิดเผยข้อมูลบริจาค

มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (แห่งประเทศไทย)
ขอขอบพระคุณที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชัน