hot - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม - โครงการ CoST ช่วยชาติประหยัดเงินไปแล้วเท่าไร ? - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จี้ กสทช.เปิดเผยข้อมูลช่วยเหลือผู้ให้บริการโทรคมนาคมช่วงโควิดต่อสาธารณะ

ช่องทางการสนับสนุนองค์กร

บริจาคทุนทรัพย์

ร่วมบริจาคสนับสนุนการทํางานขององค์กร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานกษัตริย์ศึก

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 049-0-18207-0

ชื่อบัญชี มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

มูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณะกุศล เงินบริจาคนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

ประสงค์ให้มูลนิธิองค์กรฯ เปิดเผยข้อมูลบริจาค
ไม่ประสงค์ให้มูลนิธิองค์กรฯ เปิดเผยข้อมูลบริจาค

มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (แห่งประเทศไทย)
ขอขอบพระคุณที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชัน