Article

โรงภาพยนตร์ในกทม.กับมาตรฐานที่ยังต้องพิสูจน์

มีระบบป้องกันอัคคีภัยไม่ได้มาตรฐาน..

ความถูกต้องต่อรองไม่ได้ การซื้อดาวเทียม ต้องทำอย่างรับผิดชอบ - โปร่งใสตามข้อตกลงคุณธรรม

ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า การนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในการจัดซื้อฯ..

ป้ายยักษ์ล้มทับคนตาย: สินบนกับความเห็นแก่ได้

ปัญหานี้เราควรจะโทษใครระหว่าง ''เจ้าของป้าย'' ผู้เห็นแก่ได้ กับ ''กทม.''..

Anti-SLAPP Law

ต่อไปนี้จะได้ยินคำว่า Anti-SLAPP Law บ่อยขึ้น ACT ..

ถอดสมการ 'ค่าโง่' เมกะโปรเจค

คาใจทุกครั้งเมื่อเจอคำว่า “ค่าโง่”..

เศรษฐกิจฝืดเคือง

เพราะรัฐบาลปราบคอร์รัปชัน จริงหรือ..