hot - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม - โครงการ CoST ช่วยชาติประหยัดเงินไปแล้วเท่าไร ? - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จี้ กสทช.เปิดเผยข้อมูลช่วยเหลือผู้ให้บริการโทรคมนาคมช่วงโควิดต่อสาธารณะ

News & Activities

“วัยเรียนวัยใส ต้านภัยคอร์รัปชัน”

ภาพบรรยากาศโครงการ..

ธ.ไทยพาณิชย์สนับสนุนองค์กรฯปีละ 10 ล้านบาท

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 – 2562 (รวมทั้งสิ้น 50 ล้านบาท)..

IPโครงการก่อสร้างที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

IP โครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

IP โรงงานยาสูบ

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศเฉลิมพระเกียรติ

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..