Media

เรามาทำความรู้จักและเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ..

ครอบครัวตัวโกง

ภาพสะท้อนของหลายๆครอบครัว ที่ใช้เงินเป็นตัวเปิดทางไปสู่ทุกสิ่งที่ต้องการ..

ภาพยนตร์โฆษณาต่อต้านคอร์รัปชัน ตอนที่1(ขอทาน)

โดนโกงแล้วยังเป็นเครื่องมือให้เขาหลอกใช้ คุ้มไหมถามใจดู..

สารคดี "พลเมืองตื่่นรู้ สู้โกง" ตอนที่ 11-20

สารคดี "พลเมืองตื่่นรู้ สู้โกง" ตอนที่ 11-20..

ภาพยนตร์สั้นต่อต้านคอร์รัปชัน อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม ตอนที่ 3 (ภัตตาคาร)

กำจัดเชื้อร้าย..

New Gen New Media: ประกวดทำสารคดีสั้น

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงปัญหาการคอร์รัปชันที่สร้างความเสียหายกับประเทศชาติ และ..