Media

เพลงในกระแส “กรรมสนองโกง”

มาแล้ว…เพลงกรรมสนองโกง และ หนังโฆษณา ชุด”กรรมสนองโกง” เรื่อง เงินบาป และ เงินร้อ..

โครงการประกวดผลงานสื่อสารคดีและอินโฟกราฟฟิกสำหรับนักศึกษา

โครงการประกวดผลงานสื่อสารคดีและอินโฟกราฟฟิกสำหรับนักศึกษา..

สารคดีโครงการรับจำนำข้าว

โกงยังไง โกงทำไม โกงใคร คือ มุมมองของเด็กวัยรุ่นยุคนี้ต่อ ..

ภาพยนตร์สั้นต่อต้านคอร์รัปชัน อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม ตอนที่5 (ลูกคนโกง)

สะท้อนความเป็นจริงของสังคม พ่อแม่โกง..

รัฐอัฐบาล -หงา คาราวาน

เป็นรัฐบาลไม่ใช่มารสังคม ชาวบ้านชื่นชมเพราะรัฐบาลเป็นคนดี..

อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมตอนที่ 6(รับสินบน)

คนโกง..