Media

รัฐอัฐบาล -หงา คาราวาน

เป็นรัฐบาลไม่ใช่มารสังคม ชาวบ้านชื่นชมเพราะรัฐบาลเป็นคนดี..

อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมตอนที่ 6(รับสินบน)

คนโกง..

ภาพยนตร์สั้นต่อต้านคอร์รัปชัน ตอนที่ 2 (กินเลี้ยง)

ปลูกจิตสำนึกของคนไทยอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม..

ประมวลภาพความประทับใจการรวมพลังของ 'คนไทยตื่นรู้สู้โกง'

งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561..

สินเจริญ-ร้องเพลงต้านโกง

เพลงต้านโกง..

เงินร้อน

คนโกงชาติกำลังโดนกรรมตามสนอง กรรมทั้งกฏหมายและกฏแห่งกรรม..