Media

ผลงาน IP & Cost 2558-2562

ผลงาน IP & Cost 2558-2562..

เก่ง ธชย ประทุมวรรณ ร้องเพลงหมาเฝ้าบ้าน

หนึ่งในโปรเจคต์เพลงต้านโกง ในงานต่อต้านคอร์รัปชัน 2556 ..

เพลงต้านโกง (พี่จ๋า)

ขับร้องโดยคุณสุนารี ราชสีมา ..

ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต

คนไทยทุกคนต้องลุกขึ้นต่อสู้กับคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม..

เงินบาป

คนโกงชาติกำลังโดนกรรมตามสนอง กรรมทั้งกฏหมายและกฏแห่งกรรม..

ภาพยนตร์สั้นต่อต้านคอร์รัปชัน อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม ตอนที่4 (Barza)

คนขายเสียง อย่าให้มีที่ยืนแม้ในตลาด..