hot - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม - โครงการ CoST ช่วยชาติประหยัดเงินไปแล้วเท่าไร ? - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จี้ กสทช.เปิดเผยข้อมูลช่วยเหลือผู้ให้บริการโทรคมนาคมช่วงโควิดต่อสาธารณะ

News & Activities

บริษัท PTTLNG ได้เสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2560

โดย ACT โพสเมื่อ Jul 04,2017

บริษัท PTTLNG  ได้เสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง (งบประมาณ 38,500 ล้านบาท) (ระยะเวลา ปี 2560-1 มกราคม 2565) 

ได้เชิญคณะผู้สังเกตการณ์ (IO)s เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมชี้แจงรายละเอียด ITB PMC Site Supervision ครั้งที่ 3/2560  

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ บริษัท PTTLNG (สำนักงานใหญ่) ถ.วิภาวดีฯ อาคาร Enco A ชั้น 3

โดยมีคณะผู้สังเกตการณ์
คุณณรงค์ บุณยสงวน
(ผู้นำคณะ IO)
คุณอธิธร จิตรานนท์
คุณกฤษดา จันทร์จำรัสแสง
คุณเสรี คีรีศรี
ดร.บุญธรรม ปวีณ์วรรณ
คุณประมินทร์ พันทวีศักดิ์