hot - ACT ออกจม.เปิดผนึกถึงอัยการสุงสุดค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น - เตรียมเปิดตัวเครื่องมือใหม่จับโกงงบโควิด ในงาน‘วันต่อต้านคอร์รัปชัน’ 15 ก.ย. นี้ - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท PTTLNG ได้เสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2560

โดย ACT โพสเมื่อ Jul 04,2017

 บริษัท PTTLNG  ได้เสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง (งบประมาณ 38,500 ล้านบาท) (ระยะเวลา ปี 2560-1 มกราคม 2565) 


ได้เชิญคณะผู้สังเกตการณ์ (IO)s เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมชี้แจงรายละเอียด ITB PMC Site Supervision ครั้งที่ 3/2560  

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ บริษัท PTTLNG (สำนักงานใหญ่) ถ.วิภาวดีฯ อาคาร Enco A ชั้น 3

โดยมีคณะผู้สังเกตการณ์
คุณณรงค์ บุณยสงวน
(ผู้นำคณะ IO)
คุณอธิธร จิตรานนท์
คุณกฤษดา จันทร์จำรัสแสง
คุณเสรี คีรีศรี
ดร.บุญธรรม ปวีณ์วรรณ
คุณประมินทร์ พันทวีศักดิ์