Activities & News

พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ

โดย act โพสเมื่อ Sep 30,2015

"พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ"
              ขอเชิญเข้าชมกับ 10 คดีกลโกงที่ทำให้ชาติสูญเสียเงินจำนวนมหาศาล หลายคนมีคำถามว่า ทำไมหุ่นจำลองแต่ละตัวถึงไม่เห็นหน้าตาว่าเป็นยังไง?
คำตอบคือ หุ่นแต่ละตัวไม่มีหน้าเพราะเราต้องการให้ทกุคนมาช่วยกันฉีกโฉมหน้าของคนที่ก่อคดีเหล่านี้ทั้งที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังว่ามีหน้าตาอย่างไร

               มาร่วมกันเปิดเผยหน้าตาพวกเขากันที่ หอศิลปฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือ หอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น L ในวันที่ 15 - 27 กันยายน 2558 ปิดทุกวันจันทร์

2

S__23011426 S__13254714 S__13303837 S__13312018 S__13312022 S__13312025 S__23011427