hot - ACT ออกจม.เปิดผนึกถึงอัยการสุงสุดค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น - เตรียมเปิดตัวเครื่องมือใหม่จับโกงงบโควิด ในงาน‘วันต่อต้านคอร์รัปชัน’ 15 ก.ย. นี้ - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม
 • ACT ออกจม.เปิดผนึกถึงอัยการสุงสุดค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

  จดหมายเปิดผนึก
 • เตรียมเปิดตัวเครื่องมือใหม่จับโกงงบโควิด ในงาน‘วันต่อต้านคอร์รัปชัน’ 15 ก.ย. นี้

  แถลงข่าว
 • ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2

  แถลงการณ์
 • ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม

  แถลงการณ์

เตรียมเปิดตัวเครื่องมือใหม่จับโกงงบโควิด ในงาน‘วันต่อต้านคอร์รัปชัน’ 15 ก.ย. นี้
update
แถลงข่าว
ACT Now EP. 6 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
update
รายการ ACT Now


5 โครงการก่อสร้างภาครัฐที่เข้าหลักการ CoST

โดย ACT

โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

27 พ.ค. 2563

ซื้อขายตำแหน่ง: ทำลายระบบ ทำร้ายคน

โดย ACT

การซื้อขายตำแหน่งข้าราชการระดับสูง

22 ก.ย. 2562

มัลติมีเดีย

อ่านเพิ่มเติม

ACT Now EP. 6 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

รายการ ACT Now

3 พ.ย. 2563

ACT Now EP.5 ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

รายการ ACT Now..

ACT Now EP.4 จับโกงโครตง่ายแค่ปลายนิ้ว

รายการ ACT Now..

ACT Now EP.3 บทสรุปคดีเหมืองทองคำอัครา

รายการ ACT Now..

ACT Now EP2 ซื้อขายงบประมาณแผ่นดิน

รายการ ACT Now..