• ประวัติศาสตร์การรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน

  บทความ
 • “วัดได้อย่างไร” ว่าสถานการณ์คอร์รัปชัน ดีขึ้นหรือแย่ลง

  บทความ
 • ACT เผยแพร่แถลงการณ์ เรียกหาธรรมาภิบาลและความจริงใจ ของทุกภาคส่วนในการต่อสู้ปราบปรามการทุจริตคดโกงกรณีแต่งตั้ง กมธ. ป.ป.ช. ในสภาผู้แทนราษฎร

  แถลงการณ์
 • สถานการณ์คอร์รัปชันไทย

  ประเด็นร้อน

ACT เรียกร้องรัฐบาลใหม่เน้นปราบโกง พร้อมขอทุกพรรคการเมืองร่วมตรวจสอบการทำงานเพื่อความโปร่งใส
update
(13 มิ.ย. 62)
กฎบัตรคณะกรรมการส่งเสริม โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และ โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)
update
กฎบัตรคณะกรรมการส่งเสริมฯ


มัลติมีเดีย

อ่านเพิ่มเติม

กฎบัตรคณะกรรมการส่งเสริม โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และ โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

กฎบัตรคณะกรรมการส่งเสริมฯ

28 ก.พ. 2563

คู่มือธรรมาภิบาล

คู่มือธรรมาภิบาล มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)..

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560..

สารคดี "พลเมืองตื่่นรู้ สู้โกง" ตอนที่ 11-20

สารคดี "พลเมืองตื่่นรู้ สู้โกง" ตอนที่ 11-20..

สารคดี "พลเมืองตื่่นรู้ สู้โกง" ตอนที่ 31-40

สารคดี "พลเมืองตื่่นรู้ สู้โกง" ตอนที่ 31-40..