ปลูกจิตสำนึกเยาวชน 2020

ACT คว้ารางวัลโล่เกียรติยศ ‘ช่อสะอาด’ สาขาโฆษณา จาก ป.ป.ช.

ผลงานเรื่อง กรรมสนองโกง ชุด เงินร้อน และเงินบาป..

โครงการ "ค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน" รุ่นที่ 2

โครงการ "ค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน" รุ่นที่ 5

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 25..

โครงการต่อเนื่อง: “หู-ตา มหา’ลัย”

มหาวิทยาลัยเนชั่นเล็งเห็นถึงความสำคัญกับปัญหาคอรัปชั่นที่เกิดขึ้น จึงได้อยากริเร..

เยาวชนรุ่นใหม่ ดี เก่ง และต้องกล้า ต่อต้านคอร์รัปชั่น

สรุปภาพรวมค่าย "เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020"

สรุปภาพรวมค่าย "เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020"..

โครงการต่อเนื่อง: การจัดทำซุ้มรณรงค์การคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ และ กรอ

การจัดทำซุ้มรณรงค์การคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ และ กรอ..

โครงการ "ค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน" รุ่นที่ 3

โครงการต่อเนื่อง: “Inter-Tech New Gen 2 อินเตอร์เทค ชื่อนี้ ไม่มีโกง”

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง..

โครงการค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH2020

เยาวชนถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีสำคัญต่อความมั่นคงของชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต ..

ปลูกฝังการต้านโกง เพื่อให้ประเทศไทยในปี 2020

จุดประกายเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมปลูกฝังการต้านโกง..

โครงการ "ค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน" รุ่นที่ 1