กิจกรรมและข่าวสาร

Active Citizen ปลุกสำนึกไทย ต้านภัยคอรร์รัปชั่น

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอขอบคุณพลังประชาชนจำนวนมาก ที่มาร่วมงานวันต..

แถลงข่าว “งานต่อต้านคอร์รัปชัน 2559”

11 กันยานี้ เชิญชวนชาวไทยร่วมแสดงพลังครั้งประวัติศาสตร์ ต่อต้านคอร์รัปชัน “กรรม..

IP ความก้าวหน้ากับรถไฟทางคู่

อีกไม่นาน คนไทยจะมีรถไฟทางคู่ใช้ อย่างโปร่งใส ตามข้อตกลงคุณธรรม ระหว่าง กรมบัญชี..

พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ

ขอเชิญเข้าชมกับ 10 คดีกลโกงที่ทำให้ชาติสูญเสียเงินจำนวนมหาศาล..

บริษัท PTTLNG ได้เสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการ LNG Receiving ..

ACT จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

ให้ผู้สังเกตการณ์ในโครงการข้อตกลงคุณธรรม..

งานเสวนา ในหัวข้อ สุวรรณภูมิ สนามบิน 1 ใน 3 ของโลก...ฝัน หรือ เป็นได้จริง

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น...

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จัดงาน 'วันต่อต้านคอร์รัปชัน' 6 ก.ย. นี้ ชูแนวคิด 'รวมพลัง..อาสาสู้โกง'

เชิญชวนร่วมงาน..

บทบาทและหน้าที่ขององค์กร และหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชั่น

หน่วยงานภาครัฐ / หน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชน ..

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 'รวมพลังอาสาสู้โกง'

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 62 07:30 | นัดหมายรวมพลังอาสาสู้โกง..

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในการเลือกตั้ง 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

ในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริต ..