กิจกรรมและข่าวสาร

โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล ระยะที่2

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

เสวนา จี้รัฐ-เอกชน แก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน

เสวนา“กรณีค่าที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่...ถูกหรือผิด...แก้ได้ หรือ ไร้หวัง..

ปลูกฝังการต้านโกง เพื่อให้ประเทศไทยในปี 2020

จุดประกายเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมปลูกฝังการต้านโกง..

โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

'ACT เรียกร้องรัฐบาลใหม่เน้นปราบโกง'

พร้อมขอทุกพรรคการเมืองร่วมตรวจสอบการทำงานเพื่อความโปร่งใส..

Active Citizen ปลุกสำนึกไทย ต้านภัยคอร์รัปชัน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอขอบคุณพลังประชาชนจำนวนมาก ที่มาร่วมงานวันต..

โครงความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

การไฟฟ้านครหลวง จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

IP โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศเฉลิมพระเกียรติ (สีกัน)

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางสายใต้

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

“ผู้กำกับกระดูกเหล็ก” กับ การปฏิรูปตำรวจ

มาทำความรู้จักนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ที่เข้าใจถึงปัญหาต่างๆภายในของวงการตำรวจได้อย่..