ข่าวสารและกิจกรรม

บทบาทและหน้าที่ขององค์กร และหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชั่น

หน่วยงานภาครัฐ / หน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชน ..

โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

บริษัท PTTLNG ได้เสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการ LNG Receiving ..

สรุป 7 ปี องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

คลิปวีดีโอ..

ACT จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

ให้ผู้สังเกตการณ์ในโครงการข้อตกลงคุณธรรม..

'ACT เรียกร้องรัฐบาลใหม่เน้นปราบโกง'

พร้อมขอทุกพรรคการเมืองร่วมตรวจสอบการทำงานเพื่อความโปร่งใส..

งานเสวนา ในหัวข้อ สุวรรณภูมิ สนามบิน 1 ใน 3 ของโลก...ฝัน หรือ เป็นได้จริง

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น...

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จัดงาน 'วันต่อต้านคอร์รัปชัน' 6 ก.ย. นี้ ชูแนวคิด 'รวมพลัง..อาสาสู้โกง'

เชิญชวนร่วมงาน..

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในการเลือกตั้ง 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

ในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริต ..

IP ต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

โครงการก่อสร้าง อาคารหอประชุมกองทัพบก

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..