ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

การไฟฟ้านครหลวง จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

บริษัท PTTLNG ได้เสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการ LNG Receiving ..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

ในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริต ..

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางสายใต้

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

IP ต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

โครงการก่อสร้าง อาคารหอประชุมกองทัพบก

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

“วัยเรียนวัยใส ต้านภัยคอร์รัปชัน”

ภาพบรรยากาศโครงการ..

ธ.ไทยพาณิชย์สนับสนุนองค์กรฯปีละ 10 ล้านบาท

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 – 2562 (รวมทั้งสิ้น 50 ล้านบาท)..