ข่าวสารและกิจกรรม

IP โครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

IP โรงงานยาสูบ

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศเฉลิมพระเกียรติ

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

การปรับปรุง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540

สปช. ได้เสนอให้ปฏิรูป “สิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” ด้วยกา..

IP ความก้าวหน้ากับรถไฟทางคู่

อีกไม่นาน คนไทยจะมีรถไฟทางคู่ใช้ อย่างโปร่งใส ตามข้อตกลงคุณธรรม ระหว่าง กรมบัญชี..

IPโครงการจัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

IP โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล ระยะที่2

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

เสวนา จี้รัฐ-เอกชน แก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน

เสวนา“กรณีค่าที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่...ถูกหรือผิด...แก้ได้ หรือ ไร้หวัง..

แถลงข่าว “งานต่อต้านคอร์รัปชัน 2559”

11 กันยานี้ เชิญชวนชาวไทยร่วมแสดงพลังครั้งประวัติศาสตร์ ต่อต้านคอร์รัปชัน “กรรม..

ปลูกฝังการต้านโกง เพื่อให้ประเทศไทยในปี 2020

จุดประกายเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมปลูกฝังการต้านโกง..