ข่าวสารและกิจกรรม

“วัยเรียนวัยใส ต้านภัยคอร์รัปชัน”

ภาพบรรยากาศโครงการ..

ธ.ไทยพาณิชย์สนับสนุนองค์กรฯปีละ 10 ล้านบาท

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 – 2562 (รวมทั้งสิ้น 50 ล้านบาท)..

IPโครงการก่อสร้างที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

IP โครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

IP โรงงานยาสูบ

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศเฉลิมพระเกียรติ

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

การปรับปรุง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540

สปช. ได้เสนอให้ปฏิรูป “สิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” ด้วยกา..

IP ความก้าวหน้ากับรถไฟทางคู่

อีกไม่นาน คนไทยจะมีรถไฟทางคู่ใช้ อย่างโปร่งใส ตามข้อตกลงคุณธรรม ระหว่าง กรมบัญชี..

IPโครงการจัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

IP โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล ระยะที่2

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..