ข่าวสารและกิจกรรม

Active Citizen ปลุกสำนึกไทย ต้านภัยคอรร์รัปชั่น

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอขอบคุณพลังประชาชนจำนวนมาก ที่มาร่วมงานวันต..

พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ

ขอเชิญเข้าชมกับ 10 คดีกลโกงที่ทำให้ชาติสูญเสียเงินจำนวนมหาศาล..

โครงความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

การไฟฟ้านครหลวง จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

IP โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศเฉลิมพระเกียรติ (สีกัน)

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางสายใต้

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

“ผู้กำกับกระดูกเหล็ก” กับ การปฏิรูปตำรวจ

มาทำความรู้จักนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ที่เข้าใจถึงปัญหาต่างๆภายในของวงการตำรวจได้อย่..

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

LINE@ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย)

มุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันให้หมดไปจากแผ่นดินไทย..

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

IP โครงการงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

เสวนากรณีที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ถูกหรือผิดแก้ได้

องค์รต่อค้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง..