ข่าวสารและกิจกรรม

พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ

ขอเชิญเข้าชมกับ 10 คดีกลโกงที่ทำให้ชาติสูญเสียเงินจำนวนมหาศาล..

โครงความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

การไฟฟ้านครหลวง จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

IP โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศเฉลิมพระเกียรติ (สีกัน)

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางสายใต้

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

“ผู้กำกับกระดูกเหล็ก” กับ การปฏิรูปตำรวจ

มาทำความรู้จักนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ที่เข้าใจถึงปัญหาต่างๆภายในของวงการตำรวจได้อย่..

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

LINE@ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย)

มุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันให้หมดไปจากแผ่นดินไทย..

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

IP โครงการงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

เสวนากรณีที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ถูกหรือผิดแก้ได้

องค์รต่อค้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง..

IP โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..