hot - ACT ออกจม.เปิดผนึกถึงอัยการสุงสุดค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น - เตรียมเปิดตัวเครื่องมือใหม่จับโกงงบโควิด ในงาน‘วันต่อต้านคอร์รัปชัน’ 15 ก.ย. นี้ - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

LINE@ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย)

มุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันให้หมดไปจากแผ่นดินไทย..

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

IP โครงการงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

เสวนากรณีที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ถูกหรือผิดแก้ได้

องค์รต่อค้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง..

IP โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

สรุป 7 ปี องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

คลิปวีดีโอ..