กิจกรรมและข่าวสาร

บริษัท PTTLNG ได้เสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการ LNG Receiving ..

ACT จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

ให้ผู้สังเกตการณ์ในโครงการข้อตกลงคุณธรรม..

IP ความก้าวหน้ากับรถไฟทางคู่

อีกไม่นาน คนไทยจะมีรถไฟทางคู่ใช้ อย่างโปร่งใส ตามข้อตกลงคุณธรรม ระหว่าง กรมบัญชี..

พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ

ขอเชิญเข้าชมกับ 10 คดีกลโกงที่ทำให้ชาติสูญเสียเงินจำนวนมหาศาล..

งานเสวนา ในหัวข้อ สุวรรณภูมิ สนามบิน 1 ใน 3 ของโลก...ฝัน หรือ เป็นได้จริง

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น...

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จัดงาน 'วันต่อต้านคอร์รัปชัน' 6 ก.ย. นี้ ชูแนวคิด 'รวมพลัง..อาสาสู้โกง'

เชิญชวนร่วมงาน..

ดีเอสไอ ลุยปราบฮั้วประมูล

บทความ..

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 'รวมพลังอาสาสู้โกง'

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 62 07:30 | นัดหมายรวมพลังอาสาสู้โกง..

บทบาทและหน้าที่ขององค์กร และหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชัน

หน่วยงานภาครัฐ / หน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชน..

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในการเลือกตั้ง 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

ในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริต ..

IP ต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..