พิพิธภัณท์กลโกงชาติ

10. คดีบางกอกฟิล์มเฟส

พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ..

06 คดีทุจริตโรงพัก

พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ..

05 คดีป้ายโฆษณาป้อมตำรวจ

พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ..

9. คดีไล่ส้ม

พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ..

04 คดีรถหรูเกรย์มาร์เก็ต

พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ..

03 คดีโครงด่าน

พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ..

8. คดีปลัดคมนาคม

พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ..

02 คดีโกงลำไย

พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ..

7. คดีฟุตซอลโรงเรียน

พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ..

01 คดีจำนำข้าว

พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ..