บทความ

การประปานครหลวงกำลังทำอะไรอยู่?

โดย act โพสเมื่อ Dec 05,2015

เรื่องมีอยู่ว่า..
“การประปานครหลวง (กปน.)” ได้ออกมาตรการบังคับให้หมู่บ้านจัดสรร “ต้องซื้อท่อน้ำและอุปกรณ์ พร้อมทั้งจ้างผู้รับเหมา (รับเหมาช่วง) ของ กปน.” เป็นผู้วางท่อประปาให้กับทุกหมู่บ้านจัดสรรที่ขึ้นโครงการใหม่ในช่วงสองปีที่ผ่านมา

ปัญหาคือ
1. ค่าจ้างและอุปกรณ์ของการประปาฯ มีราคาแพงกว่าเกือบเท่าตัว เมื่อเทียบกับที่เอกชนสามารถจัดหาเอง
2. งานติดตั้งท่อและอุปกรณ์ล่าช้ามาก โดยเจ้าของโครงการไม่สามารถควบคุมได้
3. เจ้าหน้าที่ของ กปน. ที่ดูแลเรื่องนี้ในสำนักงานเขตและสำนักงานใหญ่ มีการแย่งงานกันเพื่อให้ตนได้เป็นผู้จัดหาผู้รับเหมาด้วยสารพัดวิธี

กปน. อ้างว่าที่ต้องบังคับให้จ้างผู้รับเหมาและซื้ออุปกรณ์จากตน เพราะที่ผ่านมาพบว่ามีหมู่บ้านจัดสรรบางแห่งใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ขณะที่ผู้ประกอบการหมู่บ้านจัดสรร โต้แย้งว่า พวกเขาต้องเสนอแบบแปลนระบบน้ำประปาให้ กปน. ตรวจสอบ อนุมัติและมีการตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้งอยู่แล้ว โดยเสียค่าธรรมเนียมให้ กปน. ด้วย (8% ของมูลค่างาน) 

ข้อสังเกต
1. ทำไม กปน. จึงซื้อของและจ้างงานผู้รับเหมาได้แพงกว่าที่เอกชนเขาทำกันอยู่มาก ทั้งที่มีการซื้อของและจ้างงานคราวละมากๆ และต่อเนื่อง
2. จำเป็นหรือที่เอกชนต้องซื้อของและจ้างงานผ่าน กปน.
3. การประปาส่วนภูมิภาคไม่ได้ใช้มาตรการแบบนี้
เรื่องน่าสนใจทั้งในการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค ยังมีมากกว่านี้ครับ นี่เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้นเอง ปัญหาสำคัญของรัฐวิสาหกิจไทย…คือ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดการตรวจสอบถ่วงดุลย์ ขาดมาตรการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ และเกิดการทุจริตจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและการให้บริการที่ดีกับประชาชน

ดร. มานะ นิมิตรมงคล
เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ‪#‎ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน‬ ‪#‎การประปานครหลวง‬