ประเด็นร้อน

ขุดอดีตเตือนอย่าทุจริต'ไทยนิยม'

โดย ACT โพสเมื่อ May 24,2018

- - ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ - -

 

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในงานสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน 55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน ว่าขณะนี้การพิสูจน์คุณภาพดินก้าวหน้าไปมาก โดยกรมพัฒนาที่ดินได้วาง ระบบเข้าไปในเว็บไซต์ เพื่อให้เกษตรกรที่กระจาย อยู่ 76 จังหวัด ได้รู้สภาพดินตนเองมีลักษณะเช่นไร ขาดธาตุอาหารอะไรบ้าง หรือสภาพดินเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดไหน เพื่อให้การปลูกพืชเติบโตดีและลดการใช้ปุ๋ย จะลดต้นทุนการผลิตได้ทันที

 

หากไม่ทราบชนิดของดินพึ่งแต่การใช้ปุ๋ยปริมาณมากขึ้น จะทำให้สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ สำหรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ทางกรมพัฒนาที่ดินได้รับงบ 150 ล้านบาทนั้น อยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านมากที่สุด งบประมาณก้อนนี้จะนำไปสร้างฝายชะลอน้ำทั่วประเทศ จำนวน 1,097 จุด เป็นเงินงบประมาณจุดละ 100,000 บาท โดยทางราชการจะลงทุนเรื่อง ถุงบรรจุ ทราย และปูนซีเมนต์ เพื่อนำมาผสมกัน พร้อมกับดูแลเรื่องค่าจ้างแรงงานในพื้นที่วันละ 300 บาท เพื่อสร้างฝายด้วย 

 

"ต้องระมัดระวังเรื่องการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในโครงการนี้ อย่างเช่น ให้งบประมาณไปซื้อทราย แต่กลับไม่นำไปซื้อทราย แต่ใช้วัสดุอื่นใส่ถุงนำไปเรียงทดแทน แล้วนำเงินงบประมาณไปใช้ส่วนตัว หรือบางกรณีซื้อของมาได้ไม่ครบ  ผมขอฝากข้อคิดเตือนใจ โดยนำข้อผิดพลาดในอดีต มาเป็นบทเรียนไม่ควรให้เกิดขึ้นซ้ำอีก เช่น ความไม่โปร่งใสในการซื้อปัจจัยการผลิต พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การแจกนมโรงเรียน วัคซีนพิษสุนัขบ้า ดังนั้นจึงอยากให้ใช้ช่วงนี้เป็นโอกาสให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิสูจน์ตัวเองอย่างแท้จริงว่า ทำเพื่อเกษตรกร เพราะแผ่นดินไม่ได้ขยายเพิ่มขึ้น มีพื้นที่ทำเกษตร 150 ล้านไร่ และมีแนวโน้มลดลง จึงต้องให้ใช้ดินอย่างมีประโยชน์ ซึ่งการทำเกษตรไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มาก แต่ควรใช้ความรู้ในการเลือกปลูกพืชที่เหมาะสมกับดิน จะทำให้มีผลผลิตดี และจะขายได้ในราคาสูง ผมจึงขอฝากว่า ที่ดินไม่มีเพิ่มมากขึ้น แต่ประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนจงรู้ใช้  รู้ทำประโยชน์  จะได้ประโยชน์มาก" นายกฤษฎา กล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ร่วมเป็นพลเมืองตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw