สื่อประชาสัมพันธ์

สารคดี สารคดี "พลเมืองตื่่นรู้ สู้โกง" ตอนที่ 1-10

โดย ACT โพสเมื่อ Jun 26,2018

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

#ร่วมเป็นพลเมืองตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw