ประเด็นร้อน

องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน ปลุกคนไทย ไม่อดทนต่อการโกง

โดย ACT โพสเมื่อ Sep 07,2018

- - ขอบคุณข้อมูลจาก ทีเอ็นเอ็น 24 - -

 

องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน ปลุกกระแสคนไทย ไม่อดทนต่อการโกงกิน - ด้านองคมนตรี ยกพระบรมราโชวาทของในหลวง รัชกาลที่ 9 ช่วยกันสร้างคนดี แม้เป็นเรื่องยากและยาว แต่ก็ต้องทำ เพราะถือเป็นหน้าที่

 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งกำหนดให้ตรงกับวันที่ 6 กันยายนของทุกปี และจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง”

 

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกคนทำงานหนัก เพื่อผลักดันให้การโกงทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ พร้อมปลุกกระแสให้คนไทยทุกคน ไม่อดทนต่อการโกงกินและลุกขึ้นมาตื่นรู้สู้โกง ซึ่งการคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศไทย เพื่อเป็นผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศ
 

ด้านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาถกฐาพิเศษเรื่อง”ปลุกพลังคนไทยสู้โกง” โดยยกพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก่องคมนตรี เมื่อปี 2555 ว่า ขอให้ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง การสร้างคนดีเป็นเรื่องยากและยาว แต่ก็ต้องทำและขอให้ถือเป็นหน้าที่
 

นอกจากนี้ เห็นว่าต้องปลูกฝังลูกหลาน ให้คนรุ่นต่อไปเป็นคนดี ถึงแม้จะยากจะยาวก็ต้องทำเพื่ออนาคต ต้องอบรมสั่งสอนเพื่อบ่มเพาะนิสัย ส่งผลให้รากแก้มั่นคง เพื่อต่อต้านคอรัปชัน

จากนั้นเป็นพิธีมอบประกาศยกย่องบุคคลตัวอย่าง คนไทยตื่นรู้สู้โกง อาทิ น.ส.ปณิดา ยศปัญญา หรือน้องแบม ผู้เปิดโปงการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง, น.ส.ณัฐกานต์ หมื่นพล ผู้เปิดโปงการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง และ นายปรารภ เหมทานนท์ ผู้เปิดโปงการทุจริตภาครัฐไม่น้อยกว่า 270 กรณี หนึ่งในนั้นคือปรากฏการณ์ขนมจีนคลุกน้ำปลา

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw