hot - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม - โครงการ CoST ช่วยชาติประหยัดเงินไปแล้วเท่าไร ? - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จี้ กสทช.เปิดเผยข้อมูลช่วยเหลือผู้ให้บริการโทรคมนาคมช่วงโควิดต่อสาธารณะ

ภาพสื่อและการประชาสัมพันธ์

การประกาศยกย่องบุคคลตัวอย่าง “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561

โดย ACT โพสเมื่อ Sep 17,2018

 

 

 

 

การประกาศยกย่องบุคคลตัวอย่าง “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561

 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้พิจารณาคัดเลือก 7 บุคคลตัวอย่าง ที่มีความเสียสละ ความกล้าหาญ ไม่ยอมแพ้กับความไม่ถูกต้อง ไม่ยอมให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม ถิอเป็นแบบอย่างคนไทยที่รักชาติ  โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นผู้มอบประกาศยกย่องบุคคลตัวอย่าง “คนไทยตื่นรู้สู้โกง”  ได้แก่ 

 

1.นางสาวปณิดา ยศปัญญา  /  อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้เปิดโปงการทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง 


2.นางสาวณัฐกานต์ หมื่นพล / อดีตลูกจ้างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น

ผู้เปิดโปงการทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง  


3.นายปรารภ เหมทานนท์ / ภาคประชาชน

ผู้เปิดโปงการทุจริตภาครัฐมากมาย รวมทั้งกรณี “ขนมจีนคลุกน้ำปลา” 


4.พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ / ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา

ผู้กวาดล้างทุจริตเงินทอนวัด จนถูกอิทธิพลมืดคุกคุกคาม


5.างสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล / อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ผู้เปลี่ยนแปลงระบบการยึดทรัพย์ให้รวดเร็ว โปร่งใส ขจัดผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  


6.นางสาวชุติมา บุณยประภัศร / รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ผู้นำองค์กรที่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและปลุกพลังองค์กรให้ตื่นรู้สู้โกง 


7.นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ /  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้กวาดล้างขบวนการโกงเงินช่วยเหลือการศึกษาและหลายเรื่องทุจริตในกระทรวง

 

 

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw