ข้อมูลต่อต้านคอร์รัปชัน

สรุป 7 ปี องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

โดย ACT โพสเมื่อ Sep 27,2018

 

 

 สรุป 7 ปี องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)


"ตลอด 7 ปี ที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายได้ผนึกกำลังต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชัน

สร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยหลายประการ

รวมทั้งช่วยปลุกกระแสให้เห็นถึงความเลวร้ายของการโกงชาติ และได้ร่วมผลักดันให้เกิดกฎหมาย

เปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรมและระบบราชการ ที่รวดเร็ว เอื้อต่อการต้านโกงและเอาผิดคนโกง

ที่สำคัญคือ ทำให้คนไทยไม่ยอมทน กล้าออกมาเปิดโปงการทุจริตและการโกงมากขึ้น"

 

  

 

 

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw