กิจกรรมและข่าวสาร

งานเสวนา ในหัวข้อ สุวรรณภูมิ สนามบิน 1 ใน 3 ของโลก...ฝัน หรือ เป็นได้จริง

โดย ACT โพสเมื่อ Sep 28,2018

 


องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับ TDRI , กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กำหนดจัดเสวนา ในหัวข้อ "สุวรรณภูมิ สนามบิน 1 ใน 3 ของโลก...ฝัน หรือ เป็นได้จริง?"


วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ


ลงทะเบียนเข้าร่วมที่ : http://bit.ly/2Cc1hin


กำหนดการ

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน

09.30 – 09.35 น. กล่าวเปิดงาน โดย คุณวิเชียร พงศธร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

09.35 – 11.30 น. เริ่มการเสวนา “สุวรรณภูมิ สนามบิน 1 ใน 3 ของโลก…ฝัน หรือ เป็นได้จริง ?”


โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ 

1. พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์ เลขาธิการสภาสถาปนิก

2. ดร.นิตินัย  ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

3. ดร.เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

4. ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ผู้แทนโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

5. คุณอิทธิฤทธิ์  กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


ดำเนินรายการโดย

ดร.มานะ นิมิตรมงคล  เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)


11.30 - 11.45 น. ถาม – ตอบ

11.45 - 12.00 น. ผู้เสวนาร่วมถ่ายภาพ จบการเสวนา

 

 
 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt

Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw

WebSite : http://www.anticorruption.in.th