สื่อประชาสัมพันธ์

สารคดี 'คนไทยตื่นรู้ สู้โกง' ตอนที่ 81-90

โดย ACT โพสเมื่อ Oct 01,2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw